Funded By | Ariannwyd Gan

Make Your Music Make A Difference | Chwarae Eich Cerddoriaeth Wneud Gwahaniaeth

5 Day Training Course in| Cwrs Ymarferol 5 diwrnod yng:

Old Colwyn, Conwy / Hen Colwyn, Conwy

April/May 2020

Ebril/Mai 2020

Who is it for? Ar gyfer pwy mae hyn?

For people who:

  • Want to increase their skills, knowledge and understanding in using music in their work with people
  • Already work with music, or want do start using music in a work or voluntary context, including youth workers, teaching assistants, carers, early years workers, play workers, day centre staff, after school club leaders, youth justice sector workers etc
  • Have a strong interest in music and have some musical skills
  • Have the drive to inspire and motivate people to make music

 

Ar gyfer:

  • Pobl sydd eisiau cynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ran defnyddio cerddoriaeth yn eu gwaith â phobl
  • Pobl sydd eisoes yn gweithio gyda cherddoriaeth, neu sydd eisiau dechrau defnyddio cerddoriaeth mewn cyd-destun gwaith neu wirfoddol, gan gynnwys gweithwyr ieuenctid, cynorthwywyr dysgu, gofalwyr, gweithwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr chwarae, staff canolfan ddydd, arweinwyr clybiau ar ôl ysgol, gweithwyr sector cyfiawnder ieuenctid, ayyb
  • Pobl a chanddynt ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth a chanddynt rywfaint o sgiliau cerddorol
  • Pobl sydd â’r potensial i ysbrydoli a symbylu pobl i greu cerddoriaeth