"Rhoddodd Cerdd Gymunedol Cymru fodd i ni weithio gyda phobl proffesiynol sydd wedi gwella'n gwaith...Daeth tiwtoriaid a'r gorau allan ym mhob oed a gallu"

Jayne Neal, Tŷ Hapus, Conway

Gwasanaethau

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant CGC yn cynnig hyfforddiant (ymarferol a theori) yn y sgiliau allweddol sydd eu hangen i weithio fei tiwtor cerddoriaeth gymunedol mewn amrediad eang o leoliadau cymunedol. 

Mwy Am

Adeiladu Timau

Mae cerddoriaeth yn ffordd bwerus o hyrwyddo creadigrwydd a chydweithio ymhlith eich gweithwyr.

Mwy Am

Gweithdau

Mae ganddon ni dros 25 mlynedd o brofiad o ddatblygu a chyflwyno gweithdau. Rydyn ni'n sylweddoli bod gan bob grwp wahanol ofynion a gwahonol angenion.