Amdanom

Rydym yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 25 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Ein nod sylfaenol yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth.

Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol ledled Cymru. Rydym yn gweithio'n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio ymarferwyr celfyddydau cymunedol hyfforddedig a phrofiadol.adol.

Rydym yn credu’n gryf mewn gweithio mewn partneriaeth. Fel elusen rydym yn codi arian am brosiectau penodol ac yn dibynnu ar grantiau a rhodd-daliadau. Gellir ein comisiynu i reoli a darparu gweithgaredd arbenigol.

Nod sylfaenol CGC yw i gyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysg, i ddechrau ac yn bennaf drwy gymryd rhan mewn creu cerddoriaeth.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

  • Gweithgaredd cerddoriaeth gyfranogol sy?n rhoi?r cyfle i bobl o bob oed, gallu, a chefndir i greu cerddoriaeth
  • Darparu hyfforddi achrededig a datblygu proffesiynol i Diwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol
  • Helpu mudiadau a grwpiau arall drwy gyngor a chefnogaeth i sicrhau rhwydwaith o ddarpariaeth cerddoriaeth gymunedol o safon uchel
  • Gweithio yn rhyngwladol fel eiriolwr dros gerdd gymunedol ac i rannu arfer da

I mi, mae cerddoriaeth gymunedol yn golygu nifer o bethau, ond mae ethos gwaelodol yn perthyn i hyn hefyd: Gweithgareddau cerddorol sy’n caniatáu i unigolion eu mynegi eu hunain mewn amgylchedd diogel a chyfforddus. Mae’n golygu rhoi grym i bobl a rhoi cyfle iddynt fod yn greadigol.  Mae gan unigolyn angen naturiol i fod yn greadigol, ac fel tiwtor cerddoriaeth gymunedol rwyf yn gobeithio caniatáu i’r myfyriwr ei fynegi ei hun yn gerddorol.

Jack Egglestone

Tiwtor