Noddwyr

Fel elusen, mae Cerdd Gymunedol Cymru yn cael ei ariannu gan nifer o ffynonellau. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ein harianwyr sy’n chwarae rhan hanfodol yng ngwaith CGC.