Staff

Mae CGC yn cyflogi staff llawn amser a rhan amser yn ei swyddfeydd ac yn cyflogi dros 70 o weithwyr ar eu liwt eu hunain sy'n gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, digwyddiadau, hyfforddiant a gweithgareddau cerddoriaeth.

Hannah Jenkins

Cyfarwyddwr

Sarah Smith

Dirprwy Cyfarwyddwr

Chris Dawson

Swyddog Prosiect De Cymru

Martin Hoyland

Swyddog Prosiect Gogledd Cymru

John Davies

Swyddog Prosiect

Greig Halliday

Cynorthwyydd Marchnata

Johanna Williams

Cynorthwyydd Prosiect a Gweinyddwr