Swyddi Wag

Cerdd Gymunedol Cymru yn chwilio am aelodau newydd i’w Bwrdd Rheoli

Nod sylfaenol Cerdd Gymunedol Cymru (CGC) yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, i ddechrau ac yn bennaf drwy gymryd rhan mewn chwarae cerddoriaeth.

Fel elusen gofrestredig mae CGC wedi bod yn cefnogi cerddorion ar draws Cymru drwy ddarparu ystod eang o weithgareddau, yn cynnwys hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau ers 1992. Caiff y gweithgareddau eu rhedeg ar sail estyn allan mewn partneriaeth ag amryw o sefydliadau, rhai gwirfoddol, statudol neu fasnachol o’n swyddfeydd yng Nghaerdydd, a Galeri, Caernarfon.

Wedi cyfnod o ailstrwythuro, mae CGC ar fin lansio strategaeth newydd i ddatblygu a chryfhau rhwydwaith cerddoriaeth gymunedol dros Gymru ynghyd ac ehangu ar y gwaith amrywiol mae CGC yn cyflawni ar lefel lleol.

Mae CGC yn chwilio am aelodau i’r Bwrdd sydd â diddordeb angerddol yng ngherddoriaeth a dealltwriaeth o’r effaith gall cerddoriaeth gael ar fywydau pobl. Rydym yn edrych am aelodau sydd â chronfa wybodaeth eang o gerddoriaeth, y celfyddydau neu fudiadau elusennol, all weithio gyda’r tîm ar symud y cwmni ymlaen. Mae hyn yn amser cyffroes i CGC ac mi fydd yn rôl wobrwyol i rheini a diddordeb.

Ymrwymiad gwirfoddol yw hwn, er yr ad-delir treuliau am fynychu cyfarfodydd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr, Cerdd Gymunedol Cymru , Uned 8, 24 Heol Norbury, Y Tyllgoed Caerdydd CF5 3AU [email protected]