Tiwtoriaid a Mentoriaid

Mae CGC yn cyflogi nifer o diwtoriaid a mentoriaid ar eu liwt eu hunain i weithio ar amrywiaeth o brosiectau, digwyddiadau, hyfforddiant a gweithgareddau cerddoriaeth greadigol.

Mae ein Tiwtoriaid yn weithwyr proffesiynol, profiadol a hyfforddedig, gydag arbenigedd mewn genres cerddorol eang a gyda gweithio gyda thrawstoriad o’r gymuned. Mae ein Mentoriaid wedi gweithio yn y Diwydiannau Cerddoriaeth a gyda llu o brofiadau i ddefnyddio yn eu gwaith. Mae ein holl weithwyr yn mynd trwy brawf CRB ac wedi mynychu ein Cyrsiau Hyfforddi Cerddoriaeth Gymunedol achrededig, yn ymdrin â chymryd rhan i bawb, iechyd a diogelwch, anffafriaeth a gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion agored i niwed. Mae ein Tiwtoriaid a’n Mentoriaid o oedrannau a rhywiau gwahanol ond mae pob un yn ymrwymedig i ddefnyddio cerddoriaeth fel dull cysylltu â chymunedau i wneud gwahaniaeth sylweddol.

Diolch i Hyfforddiant Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol Cymru cefais fanteision na fyddwn i erioed wedi dychmygu amdanynt 18 mis yn ôl. Rwyf wedi bod yn chwarae cerddoriaeth, er pleser, i mi fy hun erioed, ond wnes i erioed ddefnyddio fy sgiliau a’m gwybodaeth i ganiatáu i bobl eraill fod yn greadigol gyda cherddoriaeth. Doeddwn i erioed wedi dychmygu y byddai’n brofiad mor werthfawr i mi wneud pobl mor hapus gyda gwahanol gêmau, ymarferion cerddorol a chaneuon a rhoi’r gallu iddynt ddewis sut i fod yn greadigol yn y gweithdy.

 

Jack Egglestone

Tiwtor