Cafodd ‘Biophony’ ei lansio gan Cerdd Gymunedol Cymru yn y dyddiau sy’n arwain at Wythnos Natur Cymru.

Roedd prosiect cyfranogol cyffrous hwn yn cyfuno materion ecolegol, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a chyfansoddi cerddoriaeth.

Drwy weithio â phreswylwyr lleol roedd ‘Biophony’ yn creu darnau newydd o gerddoriaeth ar gyfer ardaloedd topograffig penodol ledled Cymru gan gynnwys: afonydd, môr ac arfordir, choetiroedd ac ucheldir.

Mae’r gair ‘Biophony’ yn cynnwys y rhagddodiad Groegaidd ‘bio’ sy’n golygu ‘bywyd’ a’r ôl-ddodiad ‘phon’ sy’n golygu ‘sain’.