Cerdd Gymunedol Cymru yn Penodi Rheolwr Busnes Newydd

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC), elusen gerddoriaeth flaenllaw Cymru, yn ehangu’r tîm yng Nghaerdydd drwy benodi Rheolwr Datblygu Busnes.

Aelod newydd y tîm yw Gareth Spencer. Graddiodd Gareth o Brifysgol Caerdydd a threulio 10 mlynedd yn rhedeg Dischromatics yn Abercarn, cyn sefydlu ei fusnes ymgynghori ei hun yn 2014.

Golyga’r newidiadau mewn cyllido yng Nghymru fod angen cynyddol i sefydliadau megis Cerdd Gymunedol Cymru gynhyrchu incwm ychwanegol o weithgareddau masnachol, i’w caniatáu i fwrw ymlaen â’u gwaith buddiannol o roi grym i grwpiau dan anfantais.
Bydd Mr Spencer yn gyfrifol am ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau yn benodol ar gyfer y sector corfforaethol ac am godi proffil y sefydliad yng Nghymru. Meddai: “Rwyf yn teimlo’n eithriadol o frwdfrydig ynglŷn â’r celfyddydau yng Nghymru ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda Cerdd Gymunedol Cymru i sicrhau llwyddiant hir dymor y sefydliad”.

Meddai Lisa Davies, Cyfarwyddwr Dros Dro CGC: “Mae’n bleser gen i groesawu Gareth i fod yn rhan o’n tîm. Rydym yn rhoi pwyslais ar ddatblygu fel sefydliad creadigol sy’n meddwl i’r dyfodol ac mae’r penodiad hwn yn rhan annatod o’n gweledigaeth”.

Mae gan Cerdd Gymunedol Cymru fwy na 22 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd i fwy na 50,000 o bobl ledled Cymru. Mae CGC yn cynnig hyfforddiant cerddorol achrededig a datblygiad proffesiynol, a hefyd yn gweithio’n rhyngwladol, i hyrwyddo cerddoriaeth gymunedol a rhannu ymarfer gorau.