MusicMix 2015

musicmixlogo                               CMW_Logo_2009                             artsactive

Mae MusicMix yn gwrs haf un wythnos ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed, a gynhelir o 3 i 8 Awst. Dros gyfnod o wythnos, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio â’n tiwtoriaid cerddorion proffesiynol i greu eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio’r gair a’r thema “Ladder”  fel ysgogiad. Bydd cyfranogwyr yn sgiliau a thechnegau cyfansoddi, gan ganolbwyntio ar berfformio byrfyfyr.

Ar ddiwedd yr wythnos, caiff y cyfranogwyr gyfle prin i berfformio eu cerddoriaeth newydd eu hunain ar lwyfan y Theatr Newydd gyda chymorth technegol llawn fel rhan o’n perfformiad celfyddydau ieuenctid mawreddog.

Mae MusicMix: Ladder yn gyfle i gerddorian ifanc ddatblygu eu sgiliau byrfyfyr a pherfformio, tra’n cwrdd â phobl newydd a chael hwyl. Eleni mae’r cwrs am ddim gan ei fod yn ffurfio rhan o’n perfformiad celfyddydau ieuenctid cyfun newydd yn y Theatr Newydd ddydd Sadwrn 8 Awst.

Beth bynnag yr ydych yn ei chwarae, gallwch gymryd rhan yn y cwrs wythons o hyd hwn. Bydd cyfleoedd i roi cynnig ar rapio a chanu i’r rheiny sydd eisiau a gallwn ddarparu offesrynnau i unrhyw un sydd eisiau rhoi cyynnig arni ond nad oes ganddynt eu gitâr/gitâr bas/drymiau/neu hyd yn oed eu tiwba eu hunain!

Dyma broject cyffrous sy’n cyfuno cerddoriaeth, dawns a pherfformio. Gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni.

Dim ond drwy wneud cais y gellir cadw lle. Mae’r cais gael ar-lein: http://artsactive.org.uk/2015/06/08/musicmix-ladder

Am ragor o wybodaeth rhowch ganiad Actifyddion Artistig i 02920 878572

music mix banner