CGC Cerddoriaeth yn y Parciau

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru mewn Partneriaeth â Chymunedau yn Gyntaf, Caerdydd a CCHA, yn cynnal cyfres o weithgareddau Cerddoriaeth yn y Parciau mewn digwyddiadau yng Nghaerdydd drwy gydol mis Awst.

Mae pob digwyddiad yn wahanol ac rydym yn edrych ymlaen o ddifrif am weithio gydag amrediad o sefydliadau i gydweithio ac i gyfrannu at weithgareddau hwyliog i deuluoedd ym mhob rhan o Gaerdydd yr haf hwn.

Digwyddiadau a gynhelir yn fuan:

20 Awst 2015 – Gŵyl Riverside.  Fel rhan o’r digwyddiadau a fydd yn arwain at yr ŵyl, byddwn yn gweithio gyda’r sefydlwyr i greu offerynnau o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu i rai o’r perfformwyr eu defnyddio ar ddiwrnod yr ŵyl. (Dydd Sadwrn  22 Awst, Gerddi Dispenser). Mae’r gweithdai yn agored i holl deuluoedd Riverside a’r ardaloedd cyfagos – gorau po fwyaf ohonoch fydd yno.

25 Awst 2015 – Digwyddiad Cerddoriaeth yr Haf ‘Ministry of Life’. Bydd Cerdd Gymunedol Cymru wrth law i gynnal gweithdai offerynnau taro Affricanaidd fel rhan o’r ŵyl ym Mharc Splott. Mae’r gweithdai yn agored i bawb felly os oes gennych awydd rhoi cynnig ar ddysgu rhythmau gorllewin Affrica dewch draw yno.

28 Awst 2015 – Bayside, Splott. Mae CCHA yn trefnu digwyddiad teuluol i rai sy’n byw ar Ystâd Bayside yn Splott.  Rydym wrth ein bodd o fod yno gyda’n hofferynnau taro Affricanaidd a chynnig cyfle i breswylwyr gymryd rhan mewn cerddoriaeth egnïol a chwbl naturiol.  Hefyd bydd amrediad eang o weithgareddau eraill, ac rydym wedi clywed fod gweithdai gwneud smwddis yno hefyd. Bendigedig!

 

30 Awst 2015 – Carnifal Butetown.  Mae trefnwyr y carnifal wedi gofyn am gael dod draw i greu offerynnau o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu i’w defnyddio ar fflôts yr orymdaith. Mi wnaethom gytuno ar unwaith a byddwn wrth law hefyd yn y parc wedyn yn trefnu gweithdai y gall pawb ymuno ynddynt ac i ddysgu sut mae eu gwneud eu hunain. Cyffrous dros ben!

Gyda lwc, byddwn yn cyhoeddi ychydig mwy o weithgareddau yn ystod yr wythnosau nesaf felly cofiwch gadw mewn cysylltiad i gael rhagor o wybodaeth.

Diolch,

 

Tîm CGC