Cynhadledd Arloesedd mewn Cyllid

Drwy gydol 2014 a dechrau 2015, ymgymerodd Cerdd Gymunedol Cymru â phrosiect  ymchwil a datblygu digidol a noddwyd gan Nesta, oedd yn edrych ar opsiynau cyllido eraill ar gyfer y celfyddydau a sefydliadau elusennol oedd yn rhoi pwyslais ar arloesi ym maes Cyllido torfol.  Y cynnig oedd datblygu swyddfa docynnau ar-lein oedd yn caniatáu i gynulleidfaoedd ‘wneud rhodd’ o’u ffioedd archebu i ymgyrchoedd cyllido torfol celfyddydol ac elusennol o’u dewis.

Drwy gydol y broses bu CGC yn gweithio ar y cyd ag amrywiaeth o sefydliadau i ddatblygu ymgyrchoedd cyllido torfol ac i ddysgu beth oedd yr anghenion a’r disgwyliadau o fewn y sector.  Bydd Adam Williams, oedd yn arwain y prosiect, yn cyflwyno rhywfaint o ganfyddiadau a chanlyniadau’r prosiect ac yn rhoi pwyslais ar y potensial i gynhyrchu incwm drwy strategaethau digidol, creadigrwydd ac ymgysylltiad â chynulleidfaoedd.

Digwyddiadau.

wcva_logo_4_colour