Mae Ciwdod.com yn fyw!

Mae Ciwdod wedi bod yn rhan o Cerdd Gymunedol Cymru ers 2004 ac mewn sawl gwahanol ddiwyg. Partneriaeth oedd Ciwdod yn wreiddiol rhwng CGC a Bwrdd yr Iaith (ac yn ddiweddarach Llywodraeth Cymru) ac roedd wedi ei llunio’n un pwrpas i gynyddu’r cyfranogiad ym maes cerddoriaeth Gymraeg. Yn y gorffennol, mae Ciwdod wedi darparu cyfleoedd recordio i fandiau ac artistiaid mewn amrywiaeth o genres ac wedi eu cynorthwyo i ryddhau eu caneuon cyntaf, yn eu plith Radio Luxembourg, Derwyddon Dr Gonzo, Plant Duw, ac Yr Ods.

Gydag arian y prosiect yn deillio o gynllun ‘Symud Ymlaen’ Llywodraeth Cymru, mae ymgorfforiad diweddaraf Ciwdod ar ffurf gwefan – sef ciwdod.com a fwriadwyd ar gyfer darparu gwybodaeth am gerddoriaeth Gymraeg ac arweiniad i gerddorion Cymraeg. Mae’r wefan yn rhoi sylw i wybodaeth am gigiau a gynhelir yn fuan, caneuon sy’n cael eu rhyddhau gan artistiaid Cymraeg yn ogystal ag erthyglau gan westeion a newyddion.

Lansiwyd y Wefan ar 12 Chwefror 2016, sef Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg. Er mwyn hyrwyddo’r ddau ddigwyddiad hyn trefnodd CGC ar y cyd â Noson 4a6, gig gyda Kissy Crawford, Calfari a Fi a Fo yng Nghlwb Canol Dre, Caernarfon. Roedd y gig yn ddathliad rhagorol o gerddoriaeth Gymraeg ac yn fan cychwyn ardderchog i Ciwdod.com

Un o brif nodweddion y wefan fydd cyfweliadau a thiwtorialau gyda phobl sydd eisoes yn gweithio o fewn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, megis troellwyr disgiau radio, cantorion-cyfansoddwr a hyd yn oed tiwtoriaid Cerdd Gymunedol Cymru. Bydd cyfweliad gyda Bethan Elfyn, Radio Wales yn cael ei uwchlwytho’n fuan i’r wefan. Bu hi’n sôn mewn cryn ddyfnder am ei phrofiad o’r diwydiant cerddoriaeth Cymraeg yn ogystal â thrafod pynciau eraill megis ei hoff fandiau Cymraeg. Cadwch lygad yn agored am y cyfweliad – mae’n werth ei glywed!

Un o brif amcanion ciwdod.com yw ei bod yn ymdrech gydweithredol. Er bod gan CGC ar y cyfan amrywiaeth eang o brofiad o fewn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg, dim ond rhywfaint o gymorth yn unig allwn ni ei ddarparu. Rydym eisiau darparu’r dechrau gorau posibl i’r Gymraeg ac i gerddorion Cymraeg, ac er ein bod yn deall y bydd pob achos yn wahanol ac na allwn ddarparu gwybodaeth gwbl fanwl, gallwn ddal i roi cynnig arni! Dyna pam mae arnom angen eich cymorth chi.