Cyflwyno hyfforddiant tiwtoriaid celfyddydau cymunedol CGC

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru yn cynnal cwrs hyfforddi tiwtoriaid, yn Caerdydd ym mis Gorffenaf.

Bydd y cwrs yn amcanu i ddatblygu cymwyseddau craidd a dathlu ac annog unigoliaeth ac amrywiaeth.

Ar gyfer pwy?

 

I’r canlynol:
  • Pobl sy’n awyddus i gynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddefnyddio gweithgareddau creadigol yn eu gwaith â phobl
  • Pobl sydd eisoes yn gweithio mewn maes creadigol neu sy’n awyddus i ddechrau defnyddio celfyddyd mewn cyd-destun gwaith neu wirfoddol, gan gynnwys gweithwyr ieuenctid, cynorthwywyr dysgu, gofalwyr, gweithwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr chwarae, staff canolfannau dydd, arweinwyr clybiau ar ôl ysgol, gweithwyr sector  cyfiawnder ieuenctid, ayyb
  • Pob sydd â diddordeb mawr mewn gweithgareddau creadigol a chanddynt rywfaint o sgiliau artistig
  • Pobl sydd â’r potensial i ysbrydoli ac ysgogi eraill i gre
Mae’r hyfforddi wedi achredu gan Agored Cymru a diolch i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri rydym yn medru cynnig hyn am y pris arbennig o £120 (£80 concesiwn)
 

Dyddiadau'r Cwrs

 

1af, 2il, 9fed, 15fed a 16 Gorffennaf, 2016
Os oes gennych gwestiynau pellach yna cysylltwch â ni ar:
029 2083 8060
neu e-bost:
[email protected]

Diolch i Hyfforddiant Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol Cymru cefais fanteision na fyddwn i erioed wedi dychmygu amdanynt 18 mis yn ôl. Rwyf wedi bod yn chwarae cerddoriaeth, er pleser, i mi fy hun erioed, ond wnes i erioed ddefnyddio fy sgiliau a’m gwybodaeth i ganiatáu i bobl eraill fod yn greadigol gyda cherddoriaeth. Doeddwn i erioed wedi dychmygu y byddai’n brofiad mor werthfawr i mi wneud pobl mor hapus gyda gwahanol gêmau, ymarferion cerddorol a chaneuon a rhoi’r gallu iddynt ddewis sut i fod yn greadigol yn y gweithdy.

 

Jack Egglestone

Tiwtor

Yn ystod y cwrs roeddwn i’n gweithio’n rhan amser er mwyn cael arian i dalu am fy ngyrfa gerddorol. Ers cwblhau’r cwrs rwyf wedi dod yn gerddor llawn amser unwaith eto, ac mae’r cwrs wedi fy helpu i ddod o hyd i waith newydd a’m hannog i ddefnyddio fy sgiliau cerddorol mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd.

 

Jack Egglestone

Tiwtor

Yn bersonol, beth wnes i lwyddo cael o’r cwrs hyfforddi oedd gallu datblygu’r sgiliau oedd gen i yn barod, ond hefyd wnes i ddysgu lot fwy. Dysgais sut i weithio gyda grwpiai wahanol o bobol, a sut fyddwn i’n rheoli gweithio gyda gwahanol grwpiau o bobol. Nes i ddysgu am lot o syniadau i ddefnyddio yn weithdai a sut i reoli fy amser a pharatoi ar gyfer gweithdai. Roedd beth wnes i ddysgu yn amhrisiadwy.

Georgia Thomas