“Cer i Greu” CGCyng Nghanol Dinas Caerdydd

Ar 1-3 Ebrill 2016 ymunodd BBC Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? â’i gilydd gyda chymorth nifer o sefydliadau rhagorol yn ystod penwythnos cynhwysfawr i ddathlu creadigrwydd y genedl – a bu CGC yn rhan o’r gweithgareddau. Ar ddydd Sadwrn, 2 Ebrill, cludodd aelodau’r staff a Ron, y tiwtor, amrywiaeth o ddrymiau Affricanaidd i ganol dinas Caerdydd a’u gosod y tu allan i dafarn Owain Glyndŵr i annog y rhai oedd yn cerdded heibio i ymuno â’r drymio gwefreiddiol. Yn lwcus roedd y tywydd o’n plaid a chymerodd nifer o bobl anhygoel egwyl fer o’u gwaith siopa i greu cerddoriaeth gyda ni. Ac yn ôl ei arfer arweiniodd Ron y grŵp mewn ffordd broffesiynol gan bryfocio rhai o’r newydd-ddyfodiaid ac annog pawb i ymlacio a mwynhau’r curiad. Ar ôl rhai ymarferion i dorri’r iâ a gemau rhythmig roedd y cwbl yn swnio’n wefreiddiol – a chawsom hyd yn oed gymerdwyaeth, ddim yn ddrwg ar ôl awr o waith! Roedd yn dda gweld y staff ac aelodau’r cyhoedd yn mentro i faes oedd yn ddieithr iddynt ac yn mwynhau’r profiad o rannu a chreu cerddoriaeth. Felly, diolch i bawb a ymunodd â ni, pa un ai drwy gyfrannu at y drymio neu drwy ein gwylio, a diolch i’r tywydd am ein cadw’n sych ac yn llawen!