Diolch!

Hoffwn ddiolch o galon unwaith eto i griw anhygoel Clwb Acwstig Penarth am roi mwy o offer i Cerdd Gymunedol Cymru.

Mae’r clwb yn cyfarfod unwaith y mis yn Swît Y Tywysog William, Clwb Ceidwadwyr Penarth am noson o gerddoriaeth acwstig, barddoniaeth neu unrhyw berfformiad sy’n addas ar gyfer llwyfan bychan.

Mae holl elw eu raffl yn mynd tuag at elusen, ac yn y gorffennol maent wedi gwneud rhoddion i MIND yn y cwm ac yn fwy diweddar cyflwynwyd gwerth £300 Ukulele i CGC.

Y tro hwn maent wedi cyfrannu amrywiaeth o offer samba, ac rydym yn werthfawrogol dros ben.

Felly diolch yn fawr iawn iawn Clwb Acwstig Penarth am eich cymorth parhaus a gobeithio y byddwch yr un mor anhygoel am flynyddoedd i ddod.