Cyflwyno hyfforddiant tiwtoriaid celfyddydau cymunedol CGC

Bydd Cerdd Gymunedol Cymru yn cynnal cwrs hyfforddi tiwtoriaid, yn Nefyn ym mis Medi.

 

Mi fyddy cwrs yma yn anelu i ddatblygu cymwyseddau craidd a dathlu ac annog unigoliaeth ac amrywiaeth.

Ar gyfer pwy?

 

I’r canlynol:

  • Pobl sy’n awyddus i gynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddefnyddio gweithgareddau creadigol yn eu gwaith â phobl
  • Pobl sydd eisoes yn gweithio mewn maes creadigol neu sy’n awyddus i ddechrau defnyddio celfyddyd mewn cyd-destun gwaith neu wirfoddol, gan gynnwys gweithwyr ieuenctid, cynorthwywyr dysgu, gofalwyr, gweithwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr chwarae, staff canolfannau dydd, arweinwyr clybiau ar ôl ysgol, gweithwyr sector  cyfiawnder ieuenctid, ayyb
  • Pobl sydd â diddordeb mawr mewn gweithgareddau creadigol a chanddynt rywfaint o sgiliau artistig
  • Pobl sydd â’r potensial i ysbrydoli ac ysgogi eraill i greu

Diolch i gefnogaeth Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri rydym yn medru cynnig y hyfforddiant hyn am ddim.

Dyddiadau’r Cwrs

 

25ain â 26ain Medi 2016.
Os oes gennych gwestiynau pellach yna cysylltwch â ni ar:
029 2083 8060
neu e-bost:
[email protected]