Gweinyddwr Cronfa Ddata Gwirfoddoli

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn elusen gofrestredig ac rydym yn chwilio am wirfoddolwr i roi cymorth swyddfa ar gyfer gwaith gweinyddu cronfa ddata. Mae arnom angen rhywun i gysylltu â’r unigolion/sefydliadau sydd ar ein cronfa ddata Access i sicrhau fod ein cofnodion yn gywir ac i ddiweddaru gwybodaeth yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn cynnal ymchwiliadau ac yn crynhoi rhestrau postio ac yn helpu i anfon swp hysbysiadau. Dylai fod yr ymgeiswyr yn weithwyr cywir a thrylwyr, dylai fod ganddynt ddull rhagorol o siarad ar y ffôn a’u bod yn hyderus wrth ddefnyddio cronfa ddata neu’n barod i gael eu hyfforddi i wneud hynny.

cysylltwch â [email protected] am ffurflen gais