Dywedwch eich stori wrth CGC

Fuoch chi erioed yn gysylltiedig ag un o brosiectau CGC? Fuoch chi’n gyfranogwr, yn diwtor, yn bartner neu’n rhan o Complete Control Music neu Ciwdod? Efallai eich bod chi yno yn y cychwyn cyntaf, pan oedd CGC yn sbarc bychan ym meddyliau criw o gerddorion cymunedol Caerdydd yn 1991. Rydym eisiau clywed gennych chi.

 

Fel y gwyddoch efallai mae CGC yn dathlu 25 mlynedd o ddarpariaeth barhaus o weithgareddau eleni, ac rydym wedi penderfynu hel atgofion hiraethus am bob un o’r blynyddoedd rhagorol hynny. Ond mae arnom angen eich cymorth chi i gofio. A oes gennych unrhyw hoff atgofion am CGC? Wnaeth CGC eich helpu i ddewis gyrfa neu i ddatblygu’n broffesiynol? Efallai eich bod wedi cymryd rhan mewn prosiect ac yr hoffech gynnig eich hun fel astudiaeth achos? Ar y llaw arall, efallai eich bod yn aelod o un o’r grwpiau a oedd yn gysylltiedig â Complete Control Music neu Ciwdod.

 

Beth bynnag oedd eich cysylltiad, mae unrhyw atgof yn bwysig i ni a hoffem glywed amdano.

 

Os hoffech rannu eich profiadau neu eich atgofion gyda CGC gallwch e-bostio [email protected] neu ein ffonio ni ar 02920 838060 i gael sgwrs.

 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!