Amdan y Prosiect

Cafodd ‘Bioffoni’ ei lansio gan Cerdd Gymunedol Cymru yn y dyddiau sy’n arwain at Wythnos Natur Cymru .

Mae’r prosiect cyfranogol cyffrous hwn yn cyfuno materion ecolegol, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a chyfansoddi cerddoriaeth.

Drwy weithio â phreswylwyr lleol bydd ‘Bioffoni’ yn creu darnau newydd o gerddoriaeth ar gyfer ardaloedd topograffig penodol ledled Cymru gan gynnwys: afonydd, môr ac arfordir, dolydd a choetiroedd.

Bydd ail ran ‘Bioffoni’ yn cael ei chynnal ym Mae Ceredigion, sy’n gartref i’r haid fwyaf o ddolffiniaid yn y DU. Y prif rywogaethau a geir ym Mae Ceredigion yw: Dolffiniaid Trwyn Potel, Llamhidyddion a Morloi llwyd.

Bydd y prosiect yn cynnwys sgwrs gan Sefydliad Seawatch a thaith maes yn ardal Ceinewydd. Ar ôl hyn cynhelir gweithdai a dosbarthiadau meistr cyfansoddi cerddoriaeth yn Aberteifi.

Byddwch yn gweithio tuag at ysgrifennu cerddoriaeth newydd sy’n seiliedig ar gasglu data ac a ysbrydolwyd gan yr amgylchedd lleol. Bydd y cyfan yn arwain at berfformiad a /neu recordiad ar y diwrnod olaf.

 

Mae ‘Bioffoni’ yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n ddilyniant i’r gwaith ymchwil a datblygiad a wnaed y llynedd.