Pimp My Uke

Yn y cyfnod sy’n arwain at ein digwyddiad i ddathlu ein pen-blwydd yn 25 oed – 25 and Live – byddwn yn cynnal llu o weithgareddau cyffrous i ddathlu’r garreg filltir hon yn ein llwyddiant ac i godi arian ar gyfer ein gweithgarwch parhaus.

Heddiw hoffem eich cyflwyno i'r cyntaf o'r gweithgareddau hyn, sef "Pimp My Uke".

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain. Mae nifer o artistiaid cyffrous ac amrywiol wedi derbyn y sialens hon, ac eisoes yn brysur yn gweithio ar yr iwcalilis. O steampunk i argraffiadaeth, rydym yn gobeithio cael dewis amrywiol iawn o iwcalilis wedi'u peintio, a fydd yn gwbl wahanol i unrhyw iwcalili a welsoch erioed o’r blaen!

Unwaith y bydd y prosiect wedi ei gwblhau, byddwn yn arddangos y gweithiau celf hyn mewn oriel fel y gall pawb eu gweld. Yna, yn ddiweddarach yn y flwyddyn byddwn yn cynnal ocsiwn ar-lein, lle bydd y sawl sy’n cynnig y pris mwyaf yn cael dod yn berchen ar ddarn o gelf (chwaraeadwy) cwbl unigryw.

Allwn ni ddim disgwyl nes byddwn yn cael gweld ffrwyth llafur yr artistiaid, ac rydym yn credu y byddwch chithau hefyd yn teimlo’r un fath! Felly cadwch lygad yn agored yn ystod yr wythnosau nesaf am ragor o wybodaeth am yr artistiaid a’r iwcalilis y maent wrthi’n eu peintio.

 

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!