Pimp My Uke – Chris Jones

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Chris Jones.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Realaeth liw yn bennaf ond rydw i wedi creu rhywfaint o gelfyddyd ddigidol hefyd. 

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Drew Sturzan sydd wedi creu’r posteri ar gyfer llawer o fy hoff ffilmiau. Pawb mwy neu lai yng Nghomics Marvel. Rwy’n tybio fy mod yn hoffi pob artist, ac rwy’n ceisio cael cymaint o ysbrydoliaeth o gymaint o leoedd/pobl ag sydd bosibl felly mae’n anodd cyfyngu pethau!

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Rwy’n credu mai’r peth mwyaf rhyfedd hyd yma yw pin bowlio!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Gwaith llawer mwy anodd gan ei bod yn bosibl gosod iwcalili yn fflat! Does dim angen poeni ei bod yn rholio o gwmpas ar baent gwlyb.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Allwn i lwyddo i’w pheintio’n ddu ac ysgrifennu Star Wars arni?! Naw gwaith allan o ddeg Star Wars yw’r ffynhonell sy’n fy ysbrydoli.

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!