Pimp My Uke – Eurfryn Lewis

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Eurfryn Lewis

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Fy enw i yw Eurfryn Lewis ac rwy’n dod o Dregaron.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Argraffydd ydw i’n bennaf ond rwy’n defnyddio sawl techneg wahanol yn fy ngwaith gan gynnwys siarcol, olew a chyfryngau cymysg. Mae fy nhreftadaeth Gymreig yn dylanwadu arnaf ac mae fy ngwaith yn darlunio Cymry cefn gwlad Ceredigion, corau meibion a rygbi.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Mae ‘na sawl dylanwad gan gynnwys ysgythriadau Rembrandt, Albrecht Dürer a Christopher Nevinson. A hefyd arlunwyr mawr o Gymru megis  Aneurin Jones a Kyffin Williams.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Iâr bren, fersiwn maint plentyn o Dardis Dr Who a Chastell Elsa o Frozen!!!!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Hynod o debyg gan eich bod yn peintio ar wyneb pren, ond fod y siâp yn wahanol! Mae peintio iwcalili yn gryn dipyn o hwyl!

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Fy syniad cyntaf oedd peintio côr meibion ar yr iwc - rwyf wedi fy ysbrydoli gan fy mhrofiad personol o ganu yn y Royal Albert Hall yng ngŵyl y corau meibion ers i imi fod yn fy arddegau. Côr Meibion Llundain yw’r côr ar yr offeryn.

Sut mae’r gwaith gorffenedig yn cymharu â’ch syniadau cyntaf ac ydych chi’n fodlon ar y canlyniadau? (os ydych chi wedi cychwyn arni)

Ydw , rydw i’n hynod o fodlon ar y canlyniad ac rydw i mor falch fy mod wedi cael y cyfle i addurno ychydig ar iwc ac ychwanegu nodyn cerddorol!

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!