Pimp My Uke – Rhiannon Roberts

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Rhiannon Roberts, sy’n dod yn wreiddiol o Aberaeron yng Ngorllewin Cymru ac sy’n byw ar hyn o bryd gyda’i chwaer ym Mae Caerdydd. 

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Mae gen i arddull od a lliwgar. Rwy’n hoffi dod â morluniau a thirluniau Cymru yn fyw drwy ychwanegu elfen o hud at bob darn. Mae’n hwyl ac yn llawn cymeriad. Rwy’n hoffi peintiadau sy’n denu’r llygad ac sy’n gwneud i eraill deimlo’n hapus. 

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Rwy’n hoffi artistiaid fel Kandinsky sy’n gwneud llawer o ddefnydd o siapiau a lliw. Rwy’n cael fy ysbrydoli’n bennaf gan yr hyn sydd o’m cwmpas – tref brydferth Aberaeron a’i phorthladd, ei thai a’i chychod lliwgar. Mae Bae Caerdydd hefyd yn lle hardd iawn. Mae pobl hefyd yn fy ysbrydoli – rwy’n cael llawer o syniadau a chynghorion gan fy ffrindiau a chan y teulu.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Rwy’n peintio’r peth mwyaf anarferol hwn ar hyn o bryd – sef Ci Eira 1.5m! Rwyn ei beintio ar gyfer prosiect Tŷ HafanSili. Bydd llawer o gŵn yn cael eu harddangos o amgylch Caerdydd a’r Fro o ddiwedd mis Medi ymlaen. Yn rhyfedd mae’r Iwcalili yn llawer haws i’w pheintio! Eto mae’n dal yn her ac rwy’n mwynhau arbrofi wrth beintio gwrthrychau gwahanol yn hytrach na pheintio ar bapur bob amser.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Y syniad cyntaf ar gyfer yr Iwcalili oedd llunio rhywbeth cerddorol wrth gwrs, fodd bynnag roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau defnyddio fy arddull arbennig i a dangos rhywfaint o’r môr a’r tir. Roeddwn hefyd eisiau cael thema Gymreig oedd yn cynnwys defaid a thelyn a chennin Pedr. Y bwriad yw cael iwcalili hapus a hynod sy’n rhoi gwledd ddiddiwedd o liwiau a phatrymau.

Ar hyn o bryd rwyf hanner ffordd drwy’r gwaith o beintio’r iwcalili ac mae’n dod yn ei flaen yn dda iawn. Hyd yn hyn, mae’n edrych fel yr oeddwn i’n ei fwriadu gyda digon yn digwydd yn y cynllun! Rwy’n gwybod y bydd yn edrych yn well fyth pan fyddaf yn ychwanegu mwy o fanylion ac amlinell ddu.

www.rhiannonart.co.uk

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!