Pimp My Uke – Kerry Evans

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Kerry Evans.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Mae’n debyg fod fy arddull gan amlaf yn un eithaf darluniadol. Er hynny, dros y blynyddoedd rwyf wedi gwneud cannoedd o weithiau comisiwn, unrhyw beth o dirluniau i bortreadau, felly rwyf wedi gorfod bod yn barod i addasu. Yn ystod y deuddeng mlynedd diwethaf, rwyf wedi canolbwyntio’n bennaf ar yr arddull yr wyf fwyaf adnabyddus amdano, sydd wedi ei ddylanwadu’n drwm gan gelfyddyd tatŵs traddodiadol.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Dylanwadau eraill yw celfyddyd Fecsicanaidd a Chiwbaidd, mae murluniau Diego Rivera wedi fy ysbrydoli erioed. Hefyd, artistiaid posteri fel Rick Griffin a Gary Houston. 

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Y peth mwyaf anarferol imi ei beintio yw carreg fedd.

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Mae’r iwcalili yn heriol oherwydd y cromliniau a’r llinynnau (heb sôn am y twll reit yn y canol) ond rwy’n aml yn uwchgylchu ac yn peintio hen gistiau a darnau o ddodrefn ac arlunio arnynt felly rwyf wedi arfer addasu i weithio ar arwynebau crwm a darniog.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Fy syniad gwreiddiol oedd darlunio cwpl o benglogau ar gefndir o goedwig ond roedd arnaf angen gwagle eang ac roedd y twll yn y ffordd. Doeddwn i ddim yn hoffi’r syniad o’i roi ar y cefn felly mi benderfynais ar y fôr forwyn a fyddai’n gallu plygu o amgylch y rhwystrau ar y blaen. Rwyf wrth fy modd â thatŵs morol hen ffasiwn ac mae na long ar y cefn.

Sut mae’r gwaith gorffenedig yn cymharu â’ch syniadau cyntaf ac ydych chi’n fodlon ar y canlyniadau? 

Mae’n edrych yn dda hyd yn hyn, rwy’n hoffi’r ffaith fod y cynllun wedi ei lapio o amgylch corff yr iwc ac mae peintio arteffactau wedi apelio erioed. Fel arfer rwy’n gweithio ar raddfa lawer mwy i gael effaith ond rydw i wedi mwyhau’r sialens o addurno’r offeryn bach diymhongar hwn. Mae wedi bod yn hwyl.

http://www.kerryevansart.co.uk/

Mae’n edrych yn dda hyd yn hyn, rwy’n hoffi’r ffaith fod y cynllun wedi ei lapio o amgylch corff yr iwc ac mae peintio arteffactau wedi apelio erioed. Fel arfer rwy’n gweithio ar raddfa lawer mwy i gael effaith ond rydw i wedi mwyhau’r sialens o addurno’r offeryn bach diymhongar hwn. Mae wedi bod yn hwyl

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!