Trefnwch eich Lle mewn Gweithdy Heddiw – Rhaglen Newydd CGC o Weithdai a Gwasanaethau ar gyfer Tymor yr Hydref 2017

Mae’n bleser gennym gyhoeddi rhaglen newydd o weithdai a gwasanaethau ar gyfer tymor yr hydref 2017. 
Gellir addasu pob un o’n gwasanaethau yn gyfan gwbl i gwrdd â’ch anghenion fel unigolyn neu fel sefydliad ac maent yn cael eu hargymell yn fawr iawn gan rai sydd eisoes wedi eu defnyddio,

 

Cerdd Gymunedol Cymru

Gweithdai a Hyfforddiant 2017

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi ategu ein gwasanaeth drwy alluogi pobl ifanc i fynegi eu syniadau a’u gweledigaeth drwy gyfrwng cerddoriaeth drwy ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion, gan arwain at ganlyniadau llwyddiannus!

Liz Davidson

Anabledd Dysgu Cymru.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn cymryd amser i bori drwy’r amrywiaeth eang o wasanaethau y gallwn eu darparu. Bydd rhywbeth ar gyfer pawb.

Os hoffech archebu gweithdy heddiw, neu os dymunwch gael rhagor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni ar:

[email protected]

02920 838060