Pimp My Uke – Siôn Tomos Owen

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi cyflwyno her i artistiaid blaenllaw Cymru i ddylunio a pheintio iwcalili yn eu harddull unigryw eu hunain.

Yr artist nesaf yr hoffem ei chyflwyno i chi yw Siôn Tomos Owen. 

Pwy ydych chi ac o ble ydych chi’n dod?

Siôn Tomos Owen, Treorci yng Nghwm Rhondda.

Sut fyddech chi’n disgrifio eich arddull celfyddydol?

Er mai cartŵns du a gwyn yw fy nghomics, mae fy arddull wrth beintio yn lled-haniaethol a lliwgar iawn, gyda llawer o gymysgu glân ar strôcs y brwsh.

Pa artistiaid sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch chi?

Mae Hodgkins, Hundertwasser a Kandinski wedi cael dylanwad mawr arna i.

Beth oedd y peth mwyaf rhyfedd ichi ei beintio erioed?

Wrth beintio cyfres o furluniau ar gyfer y gyfres Pobol y Rhondda ar S4C, mi wnes i lunio murlun 3 x 5 troedfedd ar y thema Natur gyda brithyll enfawr yn y canol, ar ben mynydd Bwlch yng nghanol storm. Un o’r syniadau gwirionaf ges i erioed oherwydd mi fu bron i mi â rhewi, ond roedd o’n edrych yn dda ar y teledu!

Sut mae hynny’n cymharu â pheintio iwcalili?

Mae’n llawer haws ac yn llawer mwy twym peintio iwcalili bychan yng nghanol yr haf, o gymharu â murlun ar ben mynydd yn y gaeaf.

Pa syniad cyntaf ddaeth i’ch meddwl ar ôl inni ofyn ichi beintio iwcalili?

Yn gyntaf, roeddwn i’n llawn chwilfrydedd ac yna dechreuais deimlo’n gynhyrfus iawn o feddwl fy mod yn gwneud rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi ei wneud o’r blaen.

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!