Bioffoni – Ucheldir

Cafodd ‘Bioffoni’ ei lansio gan Cerdd Gymunedol Cymru yn y dyddiau sy’n arwain at Wythnos Natur Cymru .

Mae’r prosiect cyfranogol cyffrous hwn yn cyfuno materion ecolegol, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a chyfansoddi cerddoriaeth.

Drwy weithio â phreswylwyr lleol bydd ‘Bioffoni’ yn creu darnau newydd o gerddoriaeth ar gyfer ardaloedd topograffig penodol ledled Cymru gan gynnwys: afonydd, môr ac arfordir, choetiroedd a ucheldir.

Cynhelir cam nesaf ‘Bioffoni’ ym Mannau Brycheiniog a bydd yn cynnwys sgwrs a thaith gerdded ac archwilio gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd hyn wedyn yn cael ei ddilyn gan weithdai cyfansoddi cerddoriaeth yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus.

Byddwch yn gweithio tuag at ysgrifennu cerddoriaeth newydd sy’n seiliedig ar gasglu data ac a ysbrydolwyd gan yr amgylchedd lleol. Bydd y cyfan yn arwain at berfformiad a /neu recordiad ar y diwrnod olaf.

Mae ‘Bioffoni’ yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n ddilyniant i’r gwaith ymchwil a datblygiad a wnaed y llynedd.