Gweithdai Drymio Rhad Ac Am Ddim

Mae’r gweithdai hyn yn hwyliog, yn rhyngweithiol ac yn bennaf oll, yn addysgiadol. Dewch i ymuno â’n tiwtor arbenigol wrth inni dreulio’r diwrnod cyfan yn archwilio rhythmau De America a Gorllewin Affrica, gan chwarae ar amrywiaeth o wahanol offerynnau taro gan ddefnyddio sawl arddull gwahanol.

Nid oes angen unrhyw brofiad a does dim rhaid dod â dim gyda chi, dewch draw i roi cynnig ar rywbeth newydd gyda grŵp o’ch cyfoedion, a hynny mewn awyrgylch ymlaciol a chyfeillgar. Ac o bosibl byddwch yn canfod hobi am oes.

Cyswllt i [email protected] neu 02920 838060.