Djembalaya

Diolch i arian Dysgu a Gwaith, bu’n bosibl i CGC gynnig diwrnod llawn o weithdai drymio agored (a di-dâl) fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion, gan ganolbwyntio ar rhythmau o Orllewin Affrica a De America.

Ar 19 Mehefin cynhaliodd y tiwtor, Ron McCauley, ddau weithdy drymio â llaw, gan ddysgu’r cyfranogwyr am hanes y drymiau yr oeddynt yn eu chwarae, a chan eu harwain drwy’r ymarferion gwahanol sy’n rhoi sylw i dôn a rhythm.

Bu CGC yn ffodus o allu cyfarfod a chydweithio â llawer o gyfranogwyr talentog a brwdfrydig drwy gydol y dydd. Roeddynt yn ddysgwyr cyflym iawn ac yn awyddus i ddysgu, ac roedd hynny’n dod ag egni rhyfeddol i’r sesiynau. Ar ôl awr yn unig roeddynt yn cynhyrchu sain ardderchog ac yn chwarae’n fyrfyfyr fel petaent wedi bod yn gwneud hynny ers blynyddoedd.

Diolch eto i Dysgu a Gwaith, gan na fyddem wedi gallu cynnal y sesiynau hebddynt ac roedd yn gyfle rhagorol cael bod yn rhan o fenter mor fuddiol.