Elusen Gerddoriaeth yn Lansio Prosiect Corawl a Cherddoriaeth Amlddiwylliannol ym Merthyr

Mae Cerdd Gymunedol Cymru (CGC), sy’n elusen drwy Gymru gyfan, yn cyflwyno “Unideg” – sef prosiect newydd sbon ym Merthyr Tudful, sydd wedi ei ariannu gan gynllun loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y prosiect yn cychwyn ym mis Medi ac yn canolbwyntio ar ddwyn cymunedau cyfoethog ac amrywiol Merthyr ynghyd i greu cerddoriaeth gyffrous fel rhan o gôr a grwpiau cerddorol eraill.

Eglurodd Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr CGC mai craidd y prosiect oedd integreiddio a chymryd rhan,

Rydym yn gwybod fod cerddoriaeth yn gallu llunio cysylltiadau cymunedol cadarn, chwalu rhwystrau a magu hunanhyder a hunan barch.

Gwnaethom ddatblygu’r prosiect hwn i hyrwyddo perthynas bositif rhwng cymuned Merthyr a’r rhai sydd wedi dewis ymgartrefu yn y dref drwy ddathlu diwylliannau ein gilydd drwy gyfrwng cerddoriaeth.

Fel Cymru, mae nifer o’r cymunedau sydd wedi ymgartefu yma yn ddiweddar, gan gynnwys Gwlad Pwyl, Yr Eidal a Gana, yn dod â threftadaeth gerddorol gyfoethog ac mae’r elusen yn awyddus i archwilio’r rhain, gan gydweithio â’r gwahanol wledydd i ganfod ffordd o ddathlu’r elfennau hynny sy’n gyffredin iddynt.

Meddai Hannah,

Byddem yn hoffi integreiddio’r traddodiadol a’r cyfoes a datblygu côr a grŵp cerddorol y gall pawb eu mwynhau.

Rydym yn awyddus tu hwnt i weld y prosiect yn canolbwyntio ar rannu a dysgu am ddiwylliant y naill a’r llall, gan ddathlu’r amrywiaeth a’r elfennau sy’n debyg yn y gerddoriaeth sy’n cael ei rhannu.

Fel rhan o’r prosiect bydd sesiynau’n cael eu rhedeg gan gyfarwyddwr cerddoriaeth profiadol i greu côr a grŵp cerddorol a fydd yn perfformio yn y Tŷ Coch.

Yn ychwanegol at y canu, bydd yr elusen hefyd yn rhoi cyfle i gerddorion ddod â’u hofferynnau eu hunain i gyfrannu at y sain ac amrywio’r dylanwadau cerddorol.

Mae CGC yn chwilio am unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect hwn a stori i’w hadrodd neu gerddoriaeth i’w rhannu. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r elusen ar 02920 838060 neu [email protected]