Clwb Feinyl

Prosiect newydd cyffrous yw Clwb Feinyl a’r bwriad yw helpu dysgwyr Cymraeg i ganfod a gwerthfawrogi cerddoriaeth Cymraeg a rhoi cyfle iddynt siarad a thrafod mewn ‘Cymraeg go iawn’ – h.y. sgwrsio’n Gymraeg gyda rhywun sy’n siarad Cymraeg iaith gyntaf o gymharu â Chymraeg llyfrau a’r Gymraeg a ddysgir mewn cyrsiau mwy traddodiadol. 

Dros gyfnod o rai wythnosau, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cyfarfod un o’n tiwtoriaid ac yn siarad yn Gymraeg am hanes cerddoriaeth Gymraeg ac yn trafod unrhyw syniadau neu wybodaeth blaenorol oedd ganddynt am y pwnc.

Bob wythnos bydd un neu ddwy albym yn cael eu dewis er mwyn i’r dysgwyr wrando arnynt a’u hastudio, gan wneud nodiadau ar y gerddoriaeth, y gwaith celf, ac yn arbennig .. y geiriau.

Yn y sesiwn ganlynol byddant yn trafod yr albym ymysg ei gilydd a chyda’r tiwtor (yn Gymraeg wrth gwrs!) a bydd hyn, gobeithio, yn rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o’r ffaith fod sawl persbectif unigryw a sawl naws yn perthyn i’r iaith a bod rhythm ac ynganiad yn hanfodol mewn iaith yn union fel cerddoriaeth.

Roedden ni eisiau dweud gymaint ydym ni wedi gwerthfawrogi’r sesiynau gyda Neil dros yr wythnosau diwethaf. Nid yn unig mae o wedi rhoi sawl cipolwg cwbl newydd inni o gerddoriaeth Gymraeg, ond hefyd mae wedi sbarduno sgyrsiau cyffredinol (a hefyd wedi cywiro ein hynganiadau Cymraeg i dro i dro)

Howard Jones

Gofynnwyd inni wrando ar gerddoriaeth yr wythnos yma er mwyn ei thrafod yn ein cyfarfod nesaf. Cafodd un trac effaith arna i a gwneud imi deimlo’n emosiynol iawn ac roeddwn i’n awyddus i rannu hynny â’r grŵp. Felly, cefais fy sbarduno i weithio ar y Gymraeg oedd ei hangen er mwyn gallu fy mynegi fy hun yn y grŵp.

O ganlyniad, yr wythnos yma rydw i wedi ceisio fy mynegi fy hun fwy drwy gyfrwng y Gymraeg nag ydw i wedi ei wneud ers imi ddechrau ar fy nhaith fel dysgwraig.

Karen o Benygroes