Cymysgu Canoloesol

Roedd Cymysgu Canoloesol yn brosiect cyffroes a dyfeisgar a dathlodd 400 mlwyddiant Llawysgrif Robert ap Huw, drwy gynnwys cyfres o weithdai i ailedrych ar ei waith gan ddefnyddio Cerddoriaeth Werin Gymreig Draddodiadol a cherddoriaeth gyfoes.
Telynor a chopïwr o Gymro oedd Robert ap Huw, a anwyd tua 1850. Y mae’n fwyaf enwog am gasglu llawysgrif, a elwir erbyn heddiw yn ‘Llawysgrif Robert ap Huw’, sef y brif ffynhonnell o gerdd dant sy’n dal i fodoli ac mae’n gasgliad o gerddoriaeth y delyn o’r Oesoedd Canol hwyr. Caiff llawysgrif Robert Ap Huw ei hystyried yn un o’r ffynonellau pwysicaf o gerddoriaeth Gymreig gynnar. Defnyddiai Robert Ap Huw nodiant deuaidd fel ei ddull o nodi cerddoriaeth. Mae’r cysyniad hwn o nodiant yn deillio o’r Hen Roeg ac fe’i defnyddiwyd yn helaeth ledled Ewrop yn yr Oesoedd Canol fel ffordd o gofnodi a chadw cerddoriaeth y cyfnod. Yn 2013, fe ddathlodd 400 mlwyddiant ers i Robert ap Huw lunio ei lawysgrif sy’n gasgliad adolygol o gerddoriaeth ddeuaidd Gymreig draddodiadol. Bu Robert Evans a Mary Anne Roberts o’r band gwerin Cymreig draddodiadol, Bragod, yn astudio, recordio a pherfformio’r llawysgrif i gynulleidfaoedd ledled Ewrop. Fel rhan o’r prosiect yma, fe’u cydweithiwyd â Cherdd Gymunedol Cymru ar gyfres o weithdai gyda phobl ifanc yng Nghaerdydd, Llanelli, Caernarfon ac Ynys Môn.
Fe weithiwyd y cyfranogwyr gyda’r llawysgrif, gan archwilio cysyniadau cerddoriaeth ddeuaidd a dysgu am eu treftadaeth gerddorol. Fe weithiodd diwtoriaid hyfforddedig a phrofiadol Cerdd Gymunedol Cymru ochr yn ochr gyda Bargod a chynhyrchwyr cerddoriaeth gyfoes i recordio a pherfformio’i dehongliadau o’r llawysgrif. Fe’u hymatebodd i’r dasg drwy geisio chwarae offerynnau traddodiadol gwerin Cymreig fel y cwrth a’r lyra ynghyd ag ymgorffori arddulliau cerddorol modern.

Dewch i Mewn i’r Dafarn

Y Dafarn yw ein app i greu cerddoriaeth ddeuaidd ganoloesol a ddatblygwyd ar y prosiect (gweithio’n orau ar gyfrifiadur personol)
Drwy gyfuno technoleg recordio a pherfformio cerddoriaeth fodern â dulliau traddodiadol hynafol, fe lwyddodd y prosiect i ddod a llawysgrif Robert ap Huw i’r cyfnod modern.
Ariannwyd y prosiect yma gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.