Ein Gwaith

Mae CGC yn gweithio ledled Cymru mewn nifer o ffyrdd dynamig. Rydym yn gweithio mewn cysylltiad gyda thrawstoriad or gymuned o grwpiau lleol bychan, mudiadau ac elusennau, llywodraethau lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Rydym yn darparu gweithgaredd arbenigol gan gynnwys gweithdai cyfranogol, sesiynau blas, DJio a thechnoleg cerddoriaeth, drymio ac offerynnau taro, gweithdai aml-gelf, mentora ar y diwydiant cerddoriaeth, datblygu proffesiynol a hyfforddi.

Yn yr adran yma mae gwybodaeth bellach ar ein prif feysydd o waith ac ar brosiectau penodol.

Gweithdai
Mentora
Hyfforddi
Comisiynau
Prosiectau Rhyngwladol