Ffyngau Band

12:30 - 14:30 Bob dydd Gwener yn y Pottery, Canolfan Chapter, Caerdydd.

Cyfres o weithdai agored yw Band Ffyngau a gynhelir bob dydd Gwener yng Nghanolfan Chapter – a’r bwriad yw annog pobl o bob oedran a gallu i ddysgu, creu a chwarae cerddoriaeth. 

Mae croeso i offerynwyr a chantorion o bob safon ddod draw i’r gweithdai lle bydd rhai offerynnau yn cael eu darparu (offerynnau taro yn bennaf) ond cofiwch fod croeso ichi ddod â’ch offerynnau eich hun.

Byddai’r bandiau "Fungi" gwreiddiol yn canu am amrywiaeth o bynciau, ac mae ein sesiynau’n seiliedig yn fras ar gerddoriaeth Affricanaidd, cerddoriath Ladinaidd a cherddoriaeth werin, ond hoffem i chithau gyfrannu drwy gynnig eich dylanwadau a’ch syniadau.

£4 y sesiwn. 

Cyllidwyd gan: