Cyllidwyd Gan

Creu, addasu ac arwain gweithgareddau cerddorol i bobl mewn lleoliadau iechyd meddwl.

Cyrsiau hyfforddi 5 diwrnod yn:

Rhyl

Medi 2019

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Cerddorion cymunedol a chanddynt rywfaint o brofiad o arwain gweithdy mewn lleoliad cymunedol, a fyddai’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn lleoliadau iechyd meddwl.

Cerddorion a chanddynt brofiad o weithio’n broffesiynol ym maes Iechyd Meddwl neu ddefnyddwyr gwasanaeth a hoffai ddod â’u profiad cerddorol i leoliadau iechyd meddwl.

D.S.

Ni fydd y cwrs yn trafod gwneud diagnosis neu wella cyflyrau iechyd meddwl neu hyfforddiant therapi cerddoriaeth.