Mapsain

Map Sain rhyngweithiol o Gymru yw Mapsain sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn credu fod Mapsain yn ffordd ardderchog o rannu seiniau sy’n bwysig i chi. Fel rhan o’n gweithdai Awr Ddaear y WWF byddwch yn archwilio ac yn cofnodi seiniau ac yn eu rhannu ar Mapsain. Byddem yn hoffi eich gwahodd chi i fod yn rhan o hyn!

Gellir defnyddio Mapsain i ddangos gymaint yr ydych yn pryderu am yr amgylchedd ac am ein gwlad hardd. Diweddarwch sŵn sy’n rhoi mewnwelediad i’ch ardal leol, megis bywyd gwyllt lleol neu afon yn byrlymu – neu beth am ysgrifennu cân am ein planed neu am yr awr ddaear! Gobaith CGC yw y bydd yr holl synau hyn yn dangos yn union pa mor bwysig yw gofalu am ein gwlad a’n planed, oherwydd hebddynt fyddem ni ddim yn gallu clywed y seiniau hyn.