Pimp My Uke

Y llynedd, helpwyd ni gan 13 o artistiaid o bob cwr o Gymru i ddathlu ein pen-blwydd yn 25 oed wrth iddynt gymryd rhan yn yr her Pimp My Uke.

Rhoddwyd iwcalili cyffredin i artistiaid amatur ac adnabyddus fel Pete Fowler a Rhiannon Roberts ac aethant ati i’w beintio gan ddefnyddio eu harddulliau unigryw eu hunain. Roeddent yn amrywio o steampunk i argraffiadaeth, ac mae pob iwcalili yn ddarn o gelfyddyd unigryw (y gellir ei chwarae) a byddant ar gael i chi eu prynu!

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd yr iwcalilis yn cael eu gwerthu mewn ocsiwn, o 21 Tachwedd ymlaen, i helpu i godi arian ar gyfer prosiectau cymunedol newydd a chyffrous. Er y bydd yn drist gorfod ffarwelio â hwy, rydym yn gobeithio y byddant yn dod o hyd i gartrefi hapus ac y byddant yn ein helpu i roi rhywbeth yn ôl i gymunedau Cymru.

Kerry Evans

Kathryn Campbell Dodd

Tasha Pollendine

Sion Tomos

Rhys Padarn Jones

Rhiannon Roberts

Pete Fowler

Lloyd Roberts

Jen Gossman

Eurfryn Lewis

Chris Harrendence