Pimp My Uke

Bydd yr elusen yn dathlu chwarter canrif o ddarparu celfyddydau cyfranogol ar 9 Tachwedd yn y Tramshed, Caerdydd, gyda’i digwyddiad gala cyffrous “25 and Live”. Yn y cyfnod sy’n arwain at y digwyddiad mae’r elusen yn cynnal nifer o fân brosiectau i ddathlu’r llwyddiant hwn. 

Mae’r syniad y tu ôl i “Pimp My Uke” yn un syml. Mae pob artist wedi derbyn iwcalili gan Cerdd Gymunedol Cymru a byddant yn mynd ati i’w beintio gan ddefnyddio eu harddulliau unigryw eu hunain. Ar ôl cwblhau’r gwaith, bydd yr iwcalilis yn cael eu harddangos mewn oriel am gyfnod byr cyn cael eu gwerthu mewn ocsiwn cyhoeddus. Bydd hyn yn helpu i godi arian ar gyfer prosiectau’r dyfodol a gweithgareddau cyfredol yr elusen.
Meddai Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr Cerdd Gymunedol Cymru:
“Rydym eisiau i bobl fod yn ymwybodol ein bod yn dal yma a’n bod yn gwneud gwaith rhagorol ledled Cymru, ac wedi bod yn gwneud hynny am 25 mlynedd. Er mai elusen gerddoriaeth ydym yn ei hanfod, rydym hefyd wedi bod yn gefnogol iawn i bob math o gelfyddyd gymunedol dros y chwarter canrif ddiwethaf. Roeddem eisiau rhoi amlygrwydd i rai o’n hartistiaid disglair hynod dalentog yma yng Nghymru, ac ar yr un pryd cynnig darn o gelfyddyd unigryw y gall pobl ei brynu a’i chwarae. Drwy wneud hyn rydym hefyd yn gobeithio rhoi rhywbeth yn ôl i’r bobl a’r cymunedau sydd wedi ein cefnogi dros y 25 mlynedd diwethaf.”
Hyd yma dim ond llond dwrn o iwcalilis sydd wedi cael eu cwblhau ac mae pob un ohonynt yn arddangos sgiliau ac arddull unigol yr artist, sy’n amrywio o steampunk i deipograffeg a hyper realaeth. Dyma Kerry Evans yn trafod yr heriau o beintio iwcalili,
"Mae’r iwcalili yn heriol oherwydd y cromliniau a’r llinynnau (heb sôn am y twll reit yn y canol) ond rwy’n aml yn uwchgylchu ac yn peintio hen gistiau a darnau o ddodrefn ac arlunio arnynt felly rwyf wedi arfer addasu i weithio ar arwynebau crwm a darniog. Mae’n edrych yn dda hyd yn hyn, rwy’n hoffi’r ffaith fod y cynllun wedi ei lapio o amgylch corff yr iwc ac mae peintio arteffactau wedi apelio erioed. Fel arfer rwy’n gweithio ar raddfa lawer mwy i gael effaith ond rydw i wedi mwyhau’r sialens o addurno’r offeryn bach diymhongar hwn. Mae wedi bod yn hwyl."

 

Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!