Polyphony

Dyma haf "Polyphony", ein prosiect aml-genre sy’n annog cerddorion o wahanol gefndiroedd i ymuno mewn gweithdai grŵp lle gallant ddysgu gan ei gilydd a chan eu tiwtoriaid.

Mae gweithdai eisoes wedi cychwyn yn Abertawe, Arberth a Bangor a thros gyfnod o 6-wythnos bydd cerddorion dros 16 oed yn gweithio i wthio ffiniau cerddorol ei gilydd yn ogystal â’u ffiniau eu hunain. Bydd gweithdai yn cynnwys creu cerddoriaeth mewn grwpiau, ysgrifennu caneuon a sesiynau ymarfer yn ogystal â dosbarthiadau meistr egsgliwsif gan rai o’r perfformwyr proffesiynol gorau.

Gobeithio, gyda chymorth ein tiwtoriaid a’n dosbarthiadau meistr, y byddwn yn gweld rhywfaint o gerddoriaeth arbrofol gyffrous yn cael ei chreu ac y bydd y rhai a fu’n cymryd rhan yn cael rhyw brofiad newydd a ffres y gallant barhau i’w ddefnyddio yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Bydd y tri grŵp yn cyfarfod ac yn gweithio gyda’i gilydd ar 28 Gorffennaf yn Abertawe i ymarfer, yn y gobaith o allu perfformio un darn o gerddoriaeth gyda’i gilydd.

Mae Greig Halliday, ein cynorthwyydd marchnata, wedi bod yn mynychu’r gweithdai yn Abertawe,

“Hyd yma mae’r gweithdai wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae hi wedi bod yn hwyl dod i adnabod pawb a dechrau rhannu syniadau. Mae amrywiaeth y cerddorion sydd ar y cwrs yn ffantastig, pobol o wahanol gefndiroedd a chanddynt lefelau sgiliau amrywiol ac amrediad cyfan o genres. Mae gan bawb rywbeth i’w gyfrannu, bach neu fawr. A hefyd, mae’r tiwtoriaid wedi bod yn broffesiynol iawn, gan wybod pryd i ymyrryd a rhoi help llaw, neu, i’r gwrthwyneb, pryd i sefyll yn ôl tra rydym yn gweithio ar syniadau ein hunain. Bob wythnos mae 'na ryw riff neu linell newydd i weithio arnynt, rhywbeth mae rhywun wedi dod gydag ef neu rywbeth yr ydym wedi gweithio arno gyda’n gilydd ar y cyfryngau cymdeithasol, ac allaf fi ddim disgwyl gweld a pherfformio’r cynnyrch terfynol!”

Rydym hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at weld y canlyniad terfynol, a chan bod y genres yn cynnwys ffync, theatr gerddorol, gwerin, pync, metal a llawer mwy – yn sicr bydd yn ganlyniad terfynol syfrdanol.